V spolupráci s našimi zmluvnými partnermi Vám dodáme tovar na Vami uvedenú adresu a určenom čase. Samozrejme Vami zaplatený tovar Vám tiež osobne odovzdáme a predvedieme priamo v našej prevádzke na adrese ul. Nádražní 79, Orlová - Poruba, 735 14, v pracovnej dobe od 7 do 15,30 hod. (od pondelka do piatku), pokiaľ sa nedohovoríme inak :-).